Ordensregler

 

Ordensregler er til, for at skolen skal være et rart og trygt sted at være……

For al ophold på skolens område gælder denne hovedregel …

 

 

VIS HENSYN

I frikvartererne kan der alt efter årstid, vejrforhold m.m. både være udeordning og indeordning.

Det vil typisk være forskelligt for skolens forskellige afdelinger, idet behovene for børn i indskolingen og i udskolingen naturligvis er forskellige.

I 7. - 10. klasse må eleverne forlade skolens område i frikvartererne og fritimer.

Forældre, der ikke ønsker, at deres børn forlader skolen i frikvarterer og fritimer, skal skriftlig give skolen besked.

 

Tilsyn

Der udøves tilsyn i alle frikvarterer af gårdvagter og gangvagter.

 

Spisning

I børnehaveklasse - 5. klasse skal der afsættes tid til spisning under opsyn af læreren.

 

Færdsel på skolen

"Løb" udendørs - "gå" indendørs, hvilket betyder, at leg som boldspil og lign. foregår i skolegården.

Cykler skal anbringes i cykelstativer på Elvej.

 

Rygning

Ifølge lov, vedtaget i folketinget, er det pr. 1. august 2001 forbudt for eleverne at ryge på skolens område, både udendørs og indendørs.

Pr. 1. august 2006 er Byskoleafdelingen en røgfri skole.


Baggrund for reglerne

Cirkulære og bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen af 2.01.1995

Bek. om tilsyn af 10.01.1995