”SFO Byskolen” er Byskolenafdelingens SkoleFritidsOrdning, hvor der er børn fra børnehaveklasser til og med 3. klasse. Desuden er der specielle pakkeløsninger vedr. morgen-SFO, skolefridage og sommerferie for børn fra 4. klasse til 6. klasse i kombination med juniorklub/SFO2.
 
SFO`s opgaver er, i samarbejde med Byskolen, at skabe et socialpædagogisk tilbud for denne børnegruppe.
SFO vil gennem forskellige former for fritidsaktiviteter give børnene læring og erfaringsdannelse samt være et sted, hvor kammerat- og venskaber opbygges gennem leg, det frie, det kropslige, demokrati og medbestemmelse.
 
SFO er indrettet som ”åbent plan med tilbuds- og funktionslokaler”.
Aktiviteterne i SFO kan være både frivillige og planlagt for bestemte børnegrupper. Dvs. at aktiviteterne bliver tilpasset børnenes behov og motivation. Andre gange planlægges målrettede aktiviteter for at udvikle børnenes erfaringsgrundlag.
 
Børn og forældre bliver orienteret om planlagte aktiviteter i SFO'en via. Iportalen. Der udkommer ligeledes et nyhedsbrev hver måned.
 
ÅBNINGSTIDER PÅ SKOLEDAGE

På skoledage har SFO åbent for børn med morgenplads eller fuldtidsplads fra kl. 6.30 til 7.50.
På skoledage har SFO åbent for børn med fuldtidsplads eller deltidsplads fra undervisningstiden afslutning og mandag til torsdag til kl. 16.45, fredag til kl. 16.00.
 
ÅBNINGSTIDER PÅ SKOLE-FRI-DAGE
For børn med fuldtidsplads har SFO åbent fra kl. 6.30 til kl. 16.45/16.00
For børn med deltidsplads har SFO åbent fra kl. 8.00 til kl. 16.45/16.00
 
På skolefridage skal børnene være i SFO senest kl. 10.00, da SFO kan være taget på tur efter dette tidspunkt. Vi vil være tilbage igen senest kl.15.00.
 
D. 5. juni og 24. december er SFO lukket.
På skolefridage og ferier kan SFO blive samkørt med andre skolers SFO’er i en fællespasning.


SFO TAKSTER I 2018 fremgår af kommunens hjemmeside på borger.dk/pladsanvisningen.                                                                                                                                                        Økonomisk friplads, pædagogisk friplads og søskenderabat gives efter gældende regler.
 
INDMELDELSE I SFO
Børn, der går på Byskoleafdelingen kan blive indmeldt i SFO Byskolen ved henvendelse til pladsanvisningen, Lolland Kommune tlf. 54 67 67 67.
 
UDMELDELSE AF SFO
Børn bliver udmeldt af SFO til den 1. i måneden med en måneds varsel.
Udmeldelse sker ved henvendelse til pladsanvisningen, Lolland Kommune tlf. 54 67 67 67.
Børn bliver automatisk udmeldt det år de afslutter 3. klasse pr. 31. juli, og skal indmeldes igen til div. pakkeordninger for 4. 6.kl. hvis dette ønskes.
Børn bliver udmeldt af SFO Byskolen efter gældende regler, hvis de skifter til anden skole.
 
Klassepædagoger er SFO pædagoger, som deltager i undervisningen i skoletiden.
Primærpædagoger er de SFO pædagoger, som varetager forældresamarbejdet og specielle interesser og div. møder vedr. barnet. Primærpædagogerne deltager i de to årlige skole-/hjemsamtaler sammen med klasselærerne.
 
 
PRAKTISKE OPLYSNINGER

·         Børnene bliver krydset ind i ”afkrydsningen” når de ankommer til SFO og bliver krydset ud når de går hjem fra SFO.
·         Ved ”afkrydsningen” kan der gives besked vedr. barnet.
·         Forældrene skal give besked, hvis barnet ikke kommer i SFO ved sygdom, fridag o.l.
·         Forældrene skal give SFO besked om ændringer i telefonnumre, der skal bruges i tilfælde af barnets sygdom o.l.
·         Forældrene skal give besked til SFO, hvis andre skal afhente barnet.
·         Forældrene kan træffe aftale med SFO om, at barnet sendes hjem eller til fritidsaktivitet, på aftalte tidspunkter.

Tøj
Forældrene skal give deres barn tøj på, som barnet kan røre sig i, og som gerne må blive beskidt.
SFO’s legeplads er åben i alt slags vejr hele året, og alle børn bliver dagligt sendt ud på legepladsen ca. kl. 14.00.
 
Legetøj

Eget legetøj frabedes udenfor specielle ”legetøjsdage” i SFO, da vi ikke kan påtage os ansvaret for, at det bliver væk eller går i stykker.
 
Ture ud af huset

Børnene kan medbringe en lille rygsæk, til deres mad og drikke. Ved nogle af vores ture, f.eks. til biograf, teater o.l., tager alle børn og personale afsted. I sådanne tilfælde er der ikke nogle hjemme i SFO `en. Disse ture vil fremgå på Iportalen, hvor tidspunkterne også vil stå.