EVA-udgivelse: Valget af 10. klasse

EVA udgav den 20. september rapporten ”Valget af 10. klasse”. Med rapporten sætter EVA fokus på unges valg af 10. klasse. Vi undersøger de unges bevæggrunde for valget af 10. klasse og hvad der kendetegner de unge, som søger de forskellige 10. klasser.

Rapporten er baseret på spørgeskemabesvarelser og kvalitative interviews med elever i 9. klasse, og er en del af en større forløbsundersøgelse, hvor EVA følger en årgang fra 8. klasse og fire år frem med fokus på valgproces og overgang til ungdomsuddannelse. Rapporten er den fjerde udgivelse i serien.

Hent udgivelsen elektronisk

Download ”Valget af 10. klasse”.