Nyt fra...

Mæslinger og vaccination

Mæslinger og vaccination
Med års mellemrum opstår der udbrud af mæslinger i Danmark. Det skyldes, at vaccinationstilslutningen igennem årene ikke har været helt så høj som ønskeligt.
 
Børn vaccineres for mæslinger på følgende vaccinationstidspunkter 15 måneder og 4 år (tidligere 12 år).  Mæslingevaccinationen består af 2 vaccinationer dvs. MFR1 og MFR2.
Er barnet ikke blevet vaccineret på de anbefalede tidspunkter, er det ikke for sent at blive vaccineret. Der bør planlægges et vaccinationsforløb med praktiserende læge.
 
 
Vedhæftet nyhedsbrev om Mæslinger og vaccination sættes som opslag på BØRNEINTRA og SKOLEINTRA.
Sundhedsplejerskerne taler både med forældre til spæd- og småbørn og skolebørn om vaccinationer og således også om MFR vaccination.

13-05-2019 MJO